POLITIKA KVALITETE

Naše vrijednosti

Najvažnije vrijednosti prema kojima Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol mjeri i ocjenjuje svoju uspješnost su zadovoljsto njezinih korisnika pruženom uslugom.

 
MISIJA

Osigurati najkvalitetniju medicinsku uslugu te pružiti brigu, vrijeme i razumijevanje korisniku usluge, uz stručno, visoko educirano, brižno i susretljivo osoblje.

VIZIJA

Unutar šire zajednice postati lider kvalitete organizacije rada.

STRATEŠKI CILJEVI

  • Kvalitetom pružene usluge u potpunosti ispuniti potrebe i očekivanja korisnika.
  • Poštovati ugovoreno, zadovoljiti interese poslodavaca i korisnika
  • Poslovati pozitivno i stabilno, zadovoljiti interese vlasnika i zaposlenika
  • Proširiti postojeće poslovanje na nova tržišta

OPĆI CILJEVI

  • Postići puno zadovoljstvo korisnika naših usluga uz održavanje pozitivnog mišljenja javnosti o Ustanovi za zdravstvenu skrb Medikol. Razvijati svijest zaposlenika kako opstanak, razvoj i profitabilnost Ustanove za zdrastvenu skrb Medikol ovisi o pojedinačnom doprinosu svih zaposlenika
  • Podizati razinu znanja kontinuiranom edukacijom svih zaposlenika Poslovati u skladu s odgovarajućim zakonima, propisima i pravilimanorme ISO 9001:2008 i pozitivnom poslovnom praksom,
  • Stalno poboljšavati sustav upravljanja kvalitetom,
  • Planiranjem, rukovođenjem, mjerenjem i analiziranjem efikasnosti svih ključnih aktivnosti podići kvalitetu naših usluga,
  • Brižljivim izbor kvalitetnih renomiranih dobavljača i uspostava međusobnog partnerskog odnosa s dobavljačima i društvenom zajednicom u kojoj djelujemo, PRealizacija postavljenih godišnjih planova i ciljeva.

Poštujući navedeno trajnim iznalaženjem različitih mogućnosti za poboljšanja želimo postići zadovoljstvo u realizaciji sve većih i istančanijih zahtjeva naših korisnika. Odlučnost da u tomu uspijemo usmjerena je od svih naših zaposlenika prema korisnicima što je sastavni dio naše Politike, misije i vizije Ustanove za zdravstvenu skrb Medikol.

CERTIFIKAT SUSTAVA UPRAVLJANJA

Certifikat sustava upravljanja

POVIJEST

Ustanove za zdravstvenu skrb

Djelatnost  medicine  rada  započela  je  s radom 2007. godine kao jedna od djelatnosti Poliklinike Medikol u Voćarskoj 106, Zagreb. Slijedom  promjene  zakonskih propisa po kojima je djelatnost medicine rada mogla  djelovati isključivo na razini primarne zdravstvene zaštitite  2010. godine osnovana je Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol, na adresi Radnička cesta 80, Zagreb.

 

U  rujnu  2011. godine djelatnost se širi osnivanjem podružnice Ustanove za zdravstvenu skrb Medikol – Podružnica Čakovec, Prešernova bb, Čakovec. Kako  je  od  2008.  Poliklinika  Medikol  za  sve  svoje djelatnosti imala uspostavljen  Sustav  upravljanja  kvalitetom  ISO  9001  i  Sustav zaštite okoliša  ISO 14001, tako je i djelatnost medicine rada  bila  certificirana od strane DNV-a za ISO 9001:2008 i 14001:2004 od 2008. do 2010. godine. U  ožujku  2014.   Ustanova  za zdravstvenu skrb Medikol mijenja sjedište s Radničke  ceste  80, i seli se na adresu Dragutina Mandla 7, Zagreb, gdje i danas djeluje.

 

U  samom  sjedištu  Ustanove  za  zdravstvenu  skrb  Medikol  uz djelatnost medicine  rada djeluje i djelatnost obiteljske medicine (ta djelatnost nije predmet certifikacije).

 

Djelatnost  medicine  rada opremljena je suvremenom opremom koja se koristi za pružanje svih medicinskih usluga u području medicine rada. Briga  o  kvaliteti  pružene usluge i organizacija rada same djelatnosti uz kontinuirano  stručno  usavršavanje  zaposlenih  djelatnika preduvjet su za zadovoljstvo korisnika naših usluga.

 

Stručnost,  etičnost  i  briga  za korisnika temelj su djelovanja i razvoja djelatnosti medicine rada.