Centri

l3

CENTAR ZA ESTETSKU MEDICINU DR. RAJKOVIĆ

U Centru nudimo velik broj neinvazivnih estetskih i anti-aging tretmana.

d2

CENTAR ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE DEBLJINE

Nastanak debljine može se i prevenirati i liječiti pod nadzorom liječnika.