Kako do nas

Mandlova animacija
mandlova

Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol
Podružnica Zagreb
Dragutina Mandla 7
10000 Zagreb
Telefon: 01 6397 355,  01 6397 357
Fax: 01 63 97 330
E-mail:
Centar za estetsku medicinu:
estetikazagreb@medikol.hr
Centar za prevenciju i liječenje debljine:
centarzdravljailjepote.zg@medikol.hr
info mail:
info@medikol-ustanova.hr

Cakovec
fotografija cakovec

Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol
Podružnica Čakovec
Franca Prešerna 13
Telefon: 040 638 507
Fax: 040 638 501
E-mail:
Centar za estetsku medicinu:
estetikacakovec@medikol.hr
Centar za prevenciju i liječenje debljine:
centarzdravljailjepote.ck@medikol.hr
info mail:
info@medikol-ustanova.hr

OČEKUJEMO VAS!

Pronađite nas na karti i pošaljite upit na jednu od naših poliklinika.

Rezervirajte termin u jednoj od naših podružnica Medikol Ustanove.

POČETNA