Novosti

euri-WEB

EURO kao sredstvo plaćanja

Poštovani korisnici usluga Ustanove za zdravstvenu skrb Medikol, S obzirom da su nam vaši interesi na prvom mjestu, ovime Vas ukratko želimo na transparentan i jednostavan način obavijestiti o ključnim promjenama u vezi iskazivanja cijena naših usluga te vam u što većoj mjeri želimo olakšati proces prilagodbe na novu službenu valutu R

Nastavi čitati