POLITIKA KVALITETE

Naše vrijednosti

Uprava Ustanove za zdravstvenu skrb Medikol na sastanku održanom 1. srpnja 2017. donijela je odluku o uvođenju Sustava kvalitete i implementaciji norme ISO 9001:2008 te je definirala sljedeću politiku kvalitete:

 
MISIJA

Osigurati najkvalitetniju medicinsku uslugu te pružiti brigu, vrijeme i razumijevanje korisniku usluge, uz stručno, visoko educirano, brižno i susretljivo osoblje.

VIZIJA

Nastaviti sa stabilnim, zdravim rastom naše zdravstvene ustanove i djelatnosti medicine rada koja je u njoj, pružajući našim klijentima vrhunsku uslugu na najnovijim uređajima visoke kvalitete.

STRATEŠKI CILJEVI

 • Kvalitetom pružene usluge u potpunosti ispuniti potrebe i očekivanja korisnika
 • Kontinuirano implementirati nove zakonske okvire
 • Poslovati pozitivno i stabilno
 • Poštovati ugovoreno
 • Zadovoljiti interese poslodavaca i korisnika
 • Proširiti postojeće poslovanje na nova tržišta

OPĆI CILJEVI

 • Postizati puno zadovoljstva korisnika naših usluga uz održavanje pozitivnog mišljenja javnosti
 • Razviti svijest zaposlenika da opstanak, razvoj i profitabilnost Ustanova MEDIKOL zavisi od pojedinačnog doprinosa svih zaposlenika
 • Kontinuirano poboljšavati nivo znanja, stručne osposobljenosti i kvalifikacija zaposlenika
 • Provoditi poslovne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, normom ISO 9001:2015 i pozitivnom poslovnom praksom
 • Kontinuirano poboljšavati sustav upravljanja kvalitetom
 • Planirati, rukovoditi, mjeriti i analizirati efikasnost svih ključnih aktivnosti kako bi kvaliteta naših usluga bila pravilo, a ne slučajnost
 • Pažljivo birati kvalitetne renomirane dobavljače
 • Imati korektan međusobni partnerski odnos sa dobavljačima i društvenom zajednicom u kojoj djelujemo
 • Realizirati postavljene godišnje planove i ciljeve

Poštujući navedeno trajnim iznalaženjem različitih mogućnosti za poboljšanja želimo postići zadovoljstvo u realizaciji sve većih i istančanijih zahtjeva naših korisnika. Odlučnost da u tomu uspijemo usmjerena je od svih naših zaposlenika prema korisnicima što je sastavni dio naše Politike, misije i vizije Ustanove za zdravstvenu skrb Medikol.

CERTIFIKAT SUSTAVA UPRAVLJANJA

Certifikat sustava upravljanja

Obrazac za prijavu pritužbi / prigovora korisnika

Obrazac za prijavu pritužbi / prigovora korisnika

POVIJEST

Ustanove za zdravstvenu skrb

Djelatnost  medicine  rada  započela  je  s radom 2007. godine kao jedna od djelatnosti Poliklinike Medikol u Voćarskoj 106, Zagreb. Slijedom  promjene  zakonskih propisa po kojima je djelatnost medicine rada mogla  djelovati isključivo na razini primarne zdravstvene zaštitite  2010. godine osnovana je Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol, na adresi Radnička cesta 80, Zagreb.

 

U  rujnu  2011. godine djelatnost se širi osnivanjem podružnice Ustanove za zdravstvenu skrb Medikol – Podružnica Čakovec, Prešernova bb, Čakovec. Kako  je  od  2008.  Poliklinika  Medikol  za  sve  svoje djelatnosti imala uspostavljen  Sustav  upravljanja  kvalitetom  ISO  9001  i  Sustav zaštite okoliša  ISO 14001, tako je i djelatnost medicine rada  bila  certificirana od strane DNV-a za ISO 9001:2008 i 14001:2004 od 2008. do 2010. godine. U  ožujku  2014.   Ustanova  za zdravstvenu skrb Medikol mijenja sjedište s Radničke  ceste  80, i seli se na adresu Dragutina Mandla 7, Zagreb, gdje i danas djeluje.

 

U  samom  sjedištu  Ustanove  za  zdravstvenu  skrb  Medikol  uz djelatnost medicine  rada djeluje i djelatnost obiteljske medicine (ta djelatnost nije predmet certifikacije).

 

Djelatnost  medicine  rada opremljena je suvremenom opremom koja se koristi za pružanje svih medicinskih usluga u području medicine rada. Briga  o  kvaliteti  pružene usluge i organizacija rada same djelatnosti uz kontinuirano  stručno  usavršavanje  zaposlenih  djelatnika preduvjet su za zadovoljstvo korisnika naših usluga.

 

Stručnost,  etičnost  i  briga  za korisnika temelj su djelovanja i razvoja djelatnosti medicine rada.