Tečaj prve pomoći za zaposlenike namijenjen je osposobljavanju za djelovanje u hitnim situacijama, odnosno nesrećama i ostalim situacijama na radnom mjestu u kojima je nekome ugroženo zdravlje ili život.

Poslodavac treba osigurati dovoljan broj osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći u tvrtki, ovisno o veličini tvrtke i vrsti djelatnosti. Radnici bi trebali biti osposobljeni za prepoznavanje i procjenu hitnih situacija, kao i za pružanje odgovarajuće prve pomoći do dolaska hitne pomoći.

Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći održavamo kod nas ili u dogovoru na lokaciji poslodavca. Osposobljavanje se sastoji od prezentacijskog i praktičnog dijela kao i pismenog testiranja

 

  • Tečaj se održava u malim grupama u dogovoru s poslodavcem
  • Liječnik nakon osposobljavanja i pismenog testiranja izdaje uvjerenje o završenom osposobljavanju iz pružanja prve pomoći.
  • Potrebno je imati osobnu iskaznicu.