Magnetska rezonanca cijelog tijela u Čakovcu

Novost u Poliklinici Medikol Podružnica Čakovec: magnetska rezonanca cijelog tijela na najnovijem MR 1,5 T uređaju, po cijeni od 840 eura (6.328,98 kn).

Magnetska rezonanca cijelog tijela (MR whole body) omogućava orijentacijsku analizu:

  • Glave
  • Vrata
  • prsnog koša (toraksa)
  • trbuha (abdomena) i
  • trbušnih organa – zdjelice i okolnih organa
  • zglobno-mišićnih struktura gornjih i donjih ekstremiteta.

MR cijelog tijela se izvodi na uređaju koji daje preciznu vizualizaciju struktura. Koristi se kao metoda izbora za preventivne preglede, budući da nema štetnog biološkog učinka. Pretraga se preporuča osobama koje su bez simptoma bolesti, ali žele sagledati svoje trenutačno zdravstveno stanje. Snimanje traje oko jedan sat i ne primjenjuje se kontrastno sredstvo.

Dijagnostička pretraga je kontraindicirana u osoba s elektrostimulatorom (pacemaker), a u osoba s ugrađenim metalnim pomagalom traži se priložiti certifikat ili potvrda operatera o kompatibilnosti s MR uređajem jakosti 1,5T.

Rezervirajte termin za MR cijelog tijela u Čakovcu pozivom na broj 072 12 12 12 ili mailom na [email protected].