U subotu, 21. 09. 2019., po peti put je Medikol već tradicionalno sudjelovao na Europskom tjednu sporta. Inicijativa Europske komisije s osnovnim ciljem promidžbe sporta i tjelesne aktivnosti u Europskoj uniji. Misija Središnjeg državnog ureda za šport bila je organizirati program i niz aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti sporta i tjelesne aktivnosti građana u svakodnevnom životu.

Na Europskom tjednu sporta fizikalna medicina i rehabilitacija

Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Poliklinike Medikol je i ovaj put sudjelovao sa svojim stručnim i profesionalnim timom fizioterapeuta. Kroz pomno osmišljene aktivnosti, ukazao je na nezamjenjivu ulogu svakodnevne tjelesne aktivnosti u održavanju optimalnog psihofizičkog zdravlja. Posebna pažnja na Europskom tjednu sporta je usmjerena i na terapijski aspekt vježbi kod raznih ozljeda, stanja i poremećaja.

Za realizaciju navedenih aktivnosti i stručnu prezentaciju istih pobrinule su se medicinske sestre koje su mjerenjem krvnog tlaka pokazale važnost redovitih kontrola krvnih tlaka u poboljšanju kvalitete zdravlja i prevenciji raznih bolesti.

Na ovaj način cijeli tim Poliklinike Medikol je uspješno inspirirao građane da budu aktivni te usmjere pažnju na kvalitetnu brigu o svom zdravlju.