Medicina rada dio je medicinske djelatnosti koja se bavi specifičnom zdravstvenom  zaštitom. Djelatnost medicine rada uključuje  dijagnostiku i ocjenu zdravstvene sposobnosti za rad. Cilj joj je očuvanje zdravlja, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i invalidnosti. Zaposlenici u Ustanovi za zdravstvenu skrb Medikol – Medicina rada imaju sve potrebne licence i dopusnice za obavljanje zdravstvenih pregleda. Medicina rada djeluje u okviru Ustanove za zdravstvenu skrb Medikol u Zagrebu i Čakovcu.

Imate pitanja ili želite dogovoriti termin za pregled?

Zagreb, Dragutina Mandla 7

Radno vrijeme
Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 19:00

Radno vrijeme Medicine rada
Ponedjeljak – Petak: 07:00 – 15:00

Kontakt podaci
Adresa: Dragutina Mandla 7, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6397 355
Tel: +385 1 6397 357
Email: [email protected]

Politika kvalitete

Osigurati najkvalitetniju medicinsku uslugu te pružiti brigu, vrijeme i razumijevanje korisniku usluge, uz stručno, visoko educirano, brižno i susretljivo osoblje.

Nastaviti sa stabilnim, zdravim rastom naše zdravstvene ustanove i djelatnosti medicine rada koja je u njoj, pružajući našim klijentima vrhunsku uslugu na najnovijim uređajima visoke kvalitete.

 • Kvalitetom pružene usluge u potpunosti ispuniti potrebe i očekivanja korisnika
 • Kontinuirano implementirati nove zakonske okvire
 • Poslovati pozitivno i stabilno
 • Poštovati ugovoreno
 • Zadovoljiti interese poslodavaca i korisnika
 • Proširiti postojeće poslovanje na nova tržišta
 • Postizati puno zadovoljstva korisnika naših usluga uz održavanje pozitivnog mišljenja javnosti
 • Razviti svijest zaposlenika da opstanak, razvoj i profitabilnost Ustanova MEDIKOL zavisi od pojedinačnog doprinosa svih zaposlenika
 • Kontinuirano poboljšavati nivo znanja, stručne osposobljenosti i kvalifikacija zaposlenika
 • Provoditi poslovne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, normom ISO 9001:2015 i pozitivnom poslovnom praksom
 • Kontinuirano poboljšavati sustav upravljanja kvalitetom
 • Planirati, rukovoditi, mjeriti i analizirati efikasnost svih ključnih aktivnosti kako bi kvaliteta naših usluga bila pravilo, a ne slučajnost
 • Pažljivo birati kvalitetne renomirane dobavljače
 • Imati korektan međusobni partnerski odnos sa dobavljačima i društvenom zajednicom u kojoj djelujemo
 • Realizirati postavljene godišnje planove i ciljeve

Poštujući navedeno trajnim iznalaženjem različitih mogućnosti za poboljšanja želimo postići zadovoljstvo u realizaciji sve većih i istančanijih zahtjeva naših korisnika. Odlučnost da u tomu uspijemo usmjerena je od svih naših zaposlenika prema korisnicima što je sastavni dio naše Politike, misije i vizije Ustanove za zdravstvenu skrb Medikol.