Laboratorijske pretrage su sastavni dio postavljanja dijagnoze

Laboratorijske pretrage su sastavni dio postavljanja dijagnoze. Otkriti bolest prije nego što se jave klinički simptomi, ključno je za uspjeh i u borbi protiv malignih bolesti. Više o svemu doznajte od naše magistre Jelene Vrdoljak, specijalistice medicinske biokemije.

Vanjsku procjenu kvalitete rada Medicinsko-biokemijskog laboratorija Poliklinike Medikol provodi:

  • Njemačko društvo za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu (DGKL)
  • Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini (CROQALM).
  • Od 2021. godine laboratorij Medikola je uključen i u vanjsku procjenu kvalitete rada koju provodi RIQAS

Medicinsko-biokemijski laboratorij Poliklinike Medikol sudjeluje i u kontroli kvalitete rada u testiranju na krvlju prenosive bolesti (hepatitise, sifilis i HIV) koju provodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM).