128-slojni MSCT uređaj – karakteristike

128-slojni MSCT uređaj svojim tehničkim mogućnostima te kvalitetnim pratećim računalnim alatima omogućava analizu i dijagnostiku rutinskih i visokodiferentnih kliničkih upita iz svih specijalnosti.

Novi MSCT uređaj skenira organ za vrijeme snimanja u 128 slojeva te tako omogućuje brzu i preciznu dijagnostiku. Sadrži vodeće tehnologije koje poboljšavaju kvalitetu snimaka unatoč implantatima ili pomicanju za vrijeme snimanja. Također, omogućava značajno manju dozu zračenja za pacijenta.

Što je to MSCT koronarografija i kada se koristi?

Neinvazivna MSCT koronarografija omogućuje direktni prikaz srca i koronarnih arterija.

MSCT koronarografija daje izuzetno precizne podatke o anatomskom stanju koronarnih krvnih žila. Sa sigurnošću isključuje koronarnu bolest srca i omogućuje dijagnostiku manje invazivnom metodom te ujedno smanjuje broj invazivnih koronarografija.

Nalaz služi kardiologu u određivanju daljnjeg postupka s bolesnikom (medikamentozna terapija ili intervencija – implantacija stenta ili operacijski zahvat aortokoronarnog premoštenja).

U odnosu na invazivnu koronarografiju ugodnija je za bolesnike, nije potrebna hospitalizacija i ne izaziva komplikacije jer nema uboda u arteriju i uvođenja katetera u krvne žile i srce.

Što je to MSCT angiografija i kada se koristi?

MSCT angiografija je neinvazivna dijagnostička metoda koja služi u dijagnozi različitih bolesti krvnih žila.

MSCT angiografija omogućuje jasan prikaz svih tkiva i krvnih žila u tijelu. Najčešće se koristi za snimanje krvnih žila mozga, ali i vrata, srca, trbuha, prsnog koša, nogu i ruku, zdjelice i trbuha.

Neposredno prije pretrage u venu se aplicira kontrastno jodno sredstvo.

Za više informacija javite se direktno u Polikliniku Medikol pozivom na info broj telefona 072 12 12 12 ili online mailom na [email protected].