NOVI KVANTITATIVNI TEST IgG II NAKON CIJEPLJENJA U POLIKLINICI MEDIKOL

Novi kvantitativni test IgG II standardiziran prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) na SARS-CoV-2.

Cijena navedenog testiranja iznosi 220,00 kn.

Također, u nastavku donosimo odgovore naših stručnjaka na najčešće postavljena pitanja pacijenata koja će otkloniti i najmanju sumnju prije testiranja, a nakon cijepljenja novim kvantitativnim testom.

  1. Kada je optimalno vrijeme za kvantitativni test IgG II? Prije, nakon 1. ili 2. doze? Koliko treba proći od cijepljenja, tjedan, dva, tri? ​

  • preporuka je da se testiranje napravi nakon druge doze cijepiva i to na način da se prvo testiranje napravi dva tjedna od cijepljenja, a kada se stvara najviša koncentracija antitijela
    svako sljedeće testiranje pacijent može raditi po vlastitoj želji
  • idealno vremensko razdoblje praćenja titra bilo bi testiranje svaka tri mjeseca

2. Treba li pacijent biti natašte prilikom vađenja krvi?

  • ​Nije potrebno da je pacijent natašte

Za više informacija javite se pozivom na info broj telefona 072 12 12 12 ili online mailom na [email protected].

Medicinsko-biokemijski laboratorij važan je dio zdravstvenog sustava