epilepsija

Epilepsija je vrlo učestala bolest i zahvaća otprilike 1 % populacije. Iako je učestalost epilepsije u žena i u muškaraca podjednaka, zbog izrazitih promjena u hormonalnom statusu kod žena, potrebno je samoj bolesti i njenom liječenju posvetiti posebnu pažnju.

Epilepsija u žena

U članku naše dr. sc. Jelene Bošnjak, dr. med., spec. neurologije pročitajte zašto je epilepsija osobita u žena.

U neurološkoj ambulanti i neurofiziološkom laboratoriju uz kompletan neurološki pregled redovito se obavljaju i sljedeće neurofiziološke i ultrazvučne pretrage:

  • EEG
  • EMNG dijagnostika

Kod hitnih indikacija dostupna je pravovremena i paralelna neuroradiološka obrada:

Usluge dostupne na lokacijama