euro kao sredstvo plaćanja

EURO kao sredstvo plaćanja

euro kao sredstvo plaćanja

Poštovani korisnici usluga Ustanove za zdravstvenu skrb Medikol,

S obzirom da su nam vaši interesi na prvom mjestu, ovime Vas ukratko želimo na transparentan i jednostavan način obavijestiti o ključnim promjenama u vezi iskazivanja cijena naših usluga te vam u što većoj mjeri želimo olakšati proces prilagodbe na novu službenu valutu – euro.

Dana 12.07.2022. godine Vijeće Europske unije donijelo je posljednja tri pravna akta kojima se dovršava postupak uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a koji pravni akti uz Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od dana 20. svibnja 2022. u “Narodnim novinama”, broj 57/22 (dalje u tekstu: ,,Zakon”), predstavljaju pravnu osnovu za uvođenje eura kao službene valute Republike Hrvatske od 01.01.2023. godine.

Sa ciljem što jednostavnije prilagodbe na novu službenu valutu Republike Hrvatske, dana 05.09.2022. godine započinje prijelazni period prilagodbe, a od kojeg datuma će Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol na računima i cjenicima na jasan i lako uočljiv način dvojno iskazivati cijene zdravstvenih usluga, sa naznakom službenog fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kn).

Pojednostavljena rečeno, Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol će sukladno odredbama Zakona i pravilima o preračunavanju cijena:

  • U razdoblju od 09.2022. godine do 31.12.2022. godine dvojno iskazivati cijene (u kunama i eurima), ali će kao sredstvo plaćanja prihvaćati isključivo hrvatsku kunu;
  • U razdoblju od 01.01.2023. godine do 01.01.2024. godine, dvojno iskazivati cijene, s time će u 14- dnevnom razdoblju od 01.01.2023. godine do 14.01.2023. godine, u transakcijama gotovim novcem kao sredstvo plaćanja prihvaćati i euro i kune;

Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol ovime putem ukazuje kako uvođenje eura neće utjecati na kvalitetu pružanja usluga Ustanove za zdravstvenu skrb Medikol te svojim korisnicima želi što lakšu prilagodbu na novu službenu valutu Republike Hrvatske.

 

No Comments