PET/CT dijagnostika Medikola dostupna svim građanima Republike Hrvatske

Pročitajte članak o Poliklinici Medikol i PET/CT dijagnostici iz Večernjeg lista.