nuklearnomedicinska dijagnostička metoda

PET/CT je najsuvremenija neinvazivna nuklearnomedicinska dijagnostička metoda današnjice. Istovremenom kombinacijom PET-a (pozitronske emisijske tomografije), koji pokazuje intenzitet metaboličke aktivnosti u stanicama, te CT-a (kompjutorizirane tomografije sa 128-slojnim CT-om), koji pokazuje anatomiju i morfologiju organa, dobivamo preciznu trodimenzionalnu sliku unutrašnjosti ljudskog tijela.

To liječniku daje mogućnost odabira najboljeg postupka liječenja kod bolesnika primarno s malignim, ali i srčanim te neurološkim oboljenjima. Za PET/CT se najčešće koristi analog glukoze, (FDG) fluorodeoksiglukoza. FDG je obilježen ciklotronskim proizvodom izotopom fluora, koji se injicira intravenski, te ulaskom u stanice pokazuje regionalnu metaboličku potrošnju glukoze u tkivu. U Hrvatskoj se u ovom trenu koristi još nekoliko drugih radiofarmaka za dijagnozu specifičnih vrsta tumora i neuroloških oboljenja.

Kada je potrebna PET/CT dijagnostika?

PET/CT-om se točno anatomski može odrediti gdje se nalazi područje pojačane akumulacije radiofarmaka, odnosno vijabilno tumorsko tkivo. S obzirom na to da tumorske stanice za svoje potrebe koriste puno glukoze, ona se, kad je obilježena, izrazito nakuplja u tumorskim stanicama. Za razliku od nakupljanja u okolnim, zdravim strukturama. Stoga na taj način omogućava razlikovanje tumorskog tkiva, primarnog tumora ili presadnica, od okolnog zdravog tkiva.

PET/CT se koristi u dijagnostici nepoznatog primarnog tumora, kliničkom praćenju bolesnika s različitim vrstama tumora, procjeni proširenosti bolesti i učinka liječenja. Također, odgovora na različite medikamentozne, kirurške ili neuroradiološke intervencije. Isto tako koristi se nakon završenog liječenja u svrhu otkrivanja rezidualne bolesti, otkrivanja povrata bolesti i presadnica.

Više informacija pogledajte u videu.