Pulmološki pregled i dijagnostika

Pulmologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem plućnih bolesti.

Simptomi koji su povezani s plućnim bolestima su:

 • kašalj
 • iskašljaj
 • zaduha u mirovanju ili naporu
 • otežano disanje
 • osjećaj nedostatka zraka
 • bol u području toraksa (prsnog koša)

Kod svi navedenih simptoma preporučuje se pregled pulmologa.

Kako izgleda pulmološki pregled?

Nakon uzimanja anamneze i razgovora s pacijentom slijedi cjelokupni pulmološki pregled. Obavlja se spirometrija (test plućne funkcije ), Ventolin test, pulsna oksimetrija, krvne, alergološke, radiološke pretrage (RTG ili CT pluća) ovisno o indikaciji pacijenta.

Pulmologija se bavi bolestima dišnog sustava kao što su astma, KOPB (kronični opstruktivni bronhitis i emfizem), bronhiektazije, respiracijske infekcije, upale pluća.

Pulmologija se bavi bolestima dišnog sustava

Post COVID pulmološka ambulanta

U okviru subspecijalističke pulmološke ambulante pružamo uslugu obrade, praćenja i liječenja bolesnika s post-COVID 19 sindromom, uključujući i ostale specijalističke preglede ukoliko postoje post COVID simptomi koji se očituju na drugim organskim sustavima.

COVID 19 uglavnom počinje sa simptomima respiratornog infekta, a ima širok raspon mogućih prezentacija bolesti od asimptomatskih slučajeva do blažih kliničkih slika poput grlobolje, gubitka okusa i mirisa, febriliteta, ali i razvoja pneumonije. U početku najčešće kao rezultat virusne upale, a kasnije može biti posljedica imunosno posredovanog odgovora inficirane osobe i raznih komplikacija.

Najčešći simptomi koji se javljaju nakon preboljenog virusa COVID 19

 • umor
 • zaduha (kratkoća daha)
 • kašalj
 • smetnje ravnoteže
 • ispadanje kose
 • pojačana zaboravljivost, a
 • mogu biti prisutni i psihički i emocionalni simptomi poput anksioznosti, nesanice, smanjene koncentracije.

Pulmolog će u sklopu praćenja post COVID sindroma uvesti određenu terapiju te provesti dodatne pretrage i specijalističke preglede ukoliko je to potrebno i indicirano.

Ukoliko postoji potreba za plućnom rehabilitacijom i vježbama disanja nakon preboljenja COVID 19 pacijentu se preporuča i plućna fizikalna terapija uz provođenje vježbi disanja.

Dišni sustav se sastoji od gornjeg i donjeg dišnog sustava, počinje od nosa i završava  plućima. Da bismo normalno disali važno je imati zdrave i prohodne dišne puteve.

Dijagnostika – pretrage u pulmologiji

Spirometrija

Spirometrija je osnovni test u procjeni funkcije pluća. Daje nam uvid u mogućnost postojanja opstruktivnih i/ili restriktivnih smetnje ventilacije.

Indikacije za spirometriju su dijagnostika i praćenje bolesnika sa sljedećim stanjima:

 • opstruktivnim smetnjama ventilacije: astma, kronični bronhitis, preklapanje astme i KOPB-a (ACOS)
 • restriktivnim smetnjama ventilacije (emfizem pluća, stanje nakon resekcije pluća (pulmektomija, lobektomija, segmentektomija i sl.), zastojne promjene, fibroza pluća i druge intersticijske bolesti, neuromuskularne bolesti sa smetnjama ventilacije)
 • Zaduha kod mirovanja ili u fizičkoj aktivnosti (kardiopulmonalni bolesnici, sistemske bolesti s respiratornim tegobama, neuromuskularne bolesti s respiratornim tegobama)

Pulsna oksimetrija

Pulsna oksimetrija upotpunjuje informaciju i očitava zasićenost krvi kisikom kroz nekoliko sekundi postavljanjem puls-oksimetra na prst ruke.

Ventolin test kao „zlatni standard“ za dijagnozu astme

Mjeri se plućna funkcija nakon inhalacije ventolina. U pacijenata kod kojih dođe do signifikantnog porasta određenih spirometrijskih parametara može se sumnjati na prisutnost astme.

Za više informacija ili rezervaciju termina pulmološkog pregleda javite se pozivom na broj 072 12 12 12 ili mailom na [email protected].

AUTOR TEKSTA: Dr.sc. Dino Pavičić, dr.med.spec. interne medicine i subspec.pulmolog

Dino Pavičić, dr.med.spec. interne medicine i subspec.pulmolog