Obavijest o iskazivanju cijena u €

Interesi naših korisnika su na prvom mjestu. Stoga vas ukratko želimo na transparentan i jednostavan način obavještavamo o ključnim promjenama u vezi iskazivanja cijena naših usluga. Kako bismo vam u što većoj mjeri olakšali proces prilagodbe na novu službenu valutu € Euro.

Dana 12.07.2022. godine Vijeće Europske unije donijelo je posljednja tri pravna akta kojima se dovršava postupak uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Pravni akti uz Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 20. svibnja 2022. u ”Narodnim novinama”, broj 57/22 (dalje u tekstu: „Zakon“). Oni predstavljaju pravnu osnovu za uvođenje eura kao službene valute Republike Hrvatske od 01.01.2023. godine.

S ciljem što jednostavnije prilagodbe na novu službenu valutu Republike Hrvatske, 05.09.2022. godine započinje prijelazni period prilagodbe. Od tog datuma će Medivia health care na računima i cjenicima na jasan i lako uočljiv način dvojno iskazivati cijene usluga. S naznakom službenog fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kn).

Dvojno iskazivanje cijena

Pojednostavljeno rečeno, Medivia health care će sukladno odredbama Zakona i pravilima o preračunavanju cijena:

  • U razdoblju od 05.09.2022. godine do 31.12.2022. godine dvojno iskazivati cijene (u kunama i eurima). Međutim, kao sredstvo plaćanja prihvaćat će isključivo hrvatsku kunu;
  • U razdoblju od 01.01.2023. godine do 01.01.2024. godine, dvojno iskazivati cijene, s time će u 14-dnevnom razdoblju od 01.01.2023. godine do 14.01.2023. godine, u transakcijama gotovim novcem kao sredstvo plaćanja prihvaćati i euro i kune;

Medivia health care ovim putem ukazuje kako uvođenje eura neće utjecati na kvalitetu pružanja usluga Medivie health care. Svojim korisnicima želi što lakšu prilagodbu na novu službenu valutu Republike Hrvatske.