O pregledu

Pregled liječnika u sklopu programa mršavljenja uključuje inicijalnu dijagnostiku, određivanje broja i vrste neinvazivnih tretmana te sve ostale prateće metode dijagnosticiranja specifičnih stanja.

Inicijalna dijagnostika uključuje

  • dijagnostika krvne slike: KKS, GUK, LIPIDOGRAM (kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi), HEPATOGRAM (AST, ALT, GGT, bilirubin), hormoni štitnjače (TSH, fT3, fT4), elektroliti (K, Na, Ca, Cl) + vitamin D

Na indikaciju liječnika opće medicine i:

  • pregled specijaliste interne medicine
  • EKG s očitanjem
  • Ergometrija
  • UZV štitnjače