O tretmanu

Prilikom izvođenja aerobnih vježbi aktiviraju se velike skupine mišića u kontinuiranom ritmičnom obliku.

Cilj aerobnih vježbi u trudnoći je povećanje pulsa, veća potrošnja kisika, povećanje tonusa mišića i održavanje i/ili povećanje učinkovitosti respiratornog i krvožilnog sustava.

U Centru Medivia, u sklopu prenatalnih i postnatalnih treninga naše trudnice, ovisno o kondiciskoj spremi najčešće odabiru ples, aerobik i hodanje kao aerobnu aktivnost.