U Centru Medivia želimo da promjenu prehrane i usvajanje zdravih prehrambenih navika iz terapije pretvorite u promjenu životnog stila.

O tretmanu

Kod problema pretilosti naglasak stavljajmo na edukaciju i usvajanje pravilne prehrane koja će postati stilom života. Na taj način pacijent dobiva dijetoterapiju prilagođenu vlastitim nutritivnim potrebama, a ne rigoroznu restrikcijsku dijetu koja obećava samo kratkotrajni uspjeh.

Izrazito nam je važan individualni pristup svakom pacijentu, jer je individualnost upravo ono što nutricionizam čini toliko zanimljivim. Plan prehrane i prateća dijetoterapija usko su vezani uz zdravstvene i nutritivne potrebe svakog pojedinca. Također, veliku pažnju pridajemo osobnim željama i motivaciji pacijenta.

Pojedinačno nutricionističko savjetovanje

Opis usluge: Nutricionističko savjetovanje uključuje inicijalnu procjenu stupnja uhranjenosti pacijenta, odnosno provođenje antropometrijskog mjerenja (TM, TV, BMI, udio masnog i mišićnog tkiva te postotak visceralne masnoće). Na temelju mjerenja pacijentu se daju općenite smjernice o prehrani te se vrši korekcija dnevnika prehrane.

Paket nutricionističih savjetovanja (5 savjetovanja)

Opis usluge: Paket nutricionističkih savjetovanja, kroz ukupno 5 dolazaka, uključuje inicijalnu procjenu stupnja uhranjenosti pacijenta, odnosno provođenje antropometrijskog mjerenja (TM, TV, BMI, udio masnog i mišićnog tkiva te postotak visceralne masnoće). Na temelju mjerenja i dnevnika prehrane (evidencija unosa hrane koju bilježi sam pacijent prije dolaska na dogovoreni termin) pacijent dobiva individualiziranu dijetoterapiju (plan prehrane) prilagođenu njegovim potrebama.