O pregledu

Pregled nutricionista u sklopu nutricionističkog savjetovanja uključuje inicijalnu procjenu stupnja uhranjenosti pacijenta, antropometrijsko mjerenje (podaci o tjelesnoj visini, tjelesnoj masi, udjelima masnog i mišićnog tkiva te postotku visceralne masnoće), edukaciju o pravilnoj prehrani i obrocima kao i prateću nutritivnu terapiju u formi suplementacije (vitamini, minerali i probiotici).

Nakon pojedinačnog savjetovanja pacijent dobiva nacrt plana prehrane (smjernice o raspodjeli i sadržaju obroka), a u paketu nutricionističkih savjetovanja, kroz ukupno 5 savjetovanja, individualiziranu dijetoterapiju (plan prehrane) uz korekcije dnevnika prehrane.