O tretmanu

Trajni lak je lak koji traje duže od običnog laka, otprilike 2 tjedna i više. Trajni lak skida se isključivo otapalom u roku par minuta ( najviše do 10 minuta) – ne turpijom.
Sve ostalo nije trajni lak već uv gel ili kombinacija trajnog laka i uv gela. Osnovno je da traje i da se lako skida sa otapalom ne turpijom.